Národní park Šumava

Národní park Šumava se stal od svého založení v roce 1991 jedním z nejlépe vybavených chráněných území pro účely cestovního ruchu.

Rozsáhlá síť pěších, cyklistických i lyžařských tras, rekreační doprava „zelených autobusů“ či malé parkovací plochy pro osobní automobily představují základní vybavení pro turisty i ostatní návštěvníky území.

Informační střediska spolu se vzdělávacími programy ekologické výchovy, akcemi pro veřejnost, ale i tiskové materiály a vyškolení „průvodci divočinou“ přibližují návštěvníkům přírodu a její zákonitosti jak teoreticky, tak přímo v terénu. Projekt „Zachráněné dědictví“, rekonstrukce plavebních kanálu a dalších kulturních památek navazuje na historické kořeny území.
Národní park Šumava se stal na základě svého přírodního bohatství atraktivním územím pro všechny.